Scholenkaart

Op deze kaart staan onderwijsinstellingen in Nederland die stappen zetten richting inclusief onderwijs. Kijk op de kaart, klik op de scholen en lees wat zij doen om kinderen met én zonder beperking samen naar school te laten gaan.

Landkaart Nederland

Basisschool Europa in Enschede

Basisschool De Korenaar in Eindhoven

Basisschool het Rondeel in Den Bosch

Openbare Basisschool De Boomgaard in Streefkerk

Integraal Kindcentrum Sint Michaël in Harlingen

Kindcentrum Borgele in Deventer

Kindcentrum Meerlaer in Den Bosch

Basisschool De Kroevendonk in Roosendaal

Montessorischool Floriande in Hoofddorp

Openbare Basisschool De Ammers in Groot-Ammers

Openbare Basisschool De Knotwilg in Nieuwpoort

Openbare Basisschool De Stapsteen in Bleskensgraaf

Openbare Basisschool De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland

Oostvaarders College in Almere

Scholen Gemeenschap Sint Ursula in Heythuyzen

Kandinsky College in Nijmegen

Brede School De Dukendonck in Nijmegen

Basisschool Het Kompas in Alkmaar

Clusius College in Alkmaar

Notre Dame des Anges in Ubbergen

Openbare Basisschool de Bolster in Sint-Michielsgestel

Sterrenschool Eigenwijs in Middelaar

Basisschool De Vink

Eduwiek in Hoogeveen

Albeda Academie in Rotterdam

Jenaplan Kindcentrum in Boxmeer

Jenaplanschool ‘t Sterrenpad

Openbare Basisschool De Kreek

Educatief Basiscentrum Icarus in Schijndel

Gideon in Bovenkarspel

Fontys Hogescholen

NHL Stenden Hogeschool

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Windesheim

Talentencampus in Venlo

Het Regio College in Noord-Holland

Schoolgebouw Novalis College

Novalis College in Eindhoven

schoolgebouw

Dominicus College in Nijmegen

Schoolgebouw de Twister

Basisschool de Twister

Inclusief beleid

Inclusie is geborgd in al het beleid van de school. Het schoolteam gaat voor inclusie en zet extra middelen in zoals subsidies of scholing om álle kinderen mee te laten doen. Er wordt effectief samengewerkt met de leerlingen, hun ouders, het netwerk en de professionals om het beste resultaat te behalen voor ieder kind.

Inclusieve praktijk

Op een inclusieve school is ieder kind welkom en kan hij/zij overal aan meedoen, ongeacht achtergrond, label en/of beperking. Er wordt gewerkt met een persoonlijk ontwikkelplan en er wordt gekeken naar de talenten en kwaliteiten die een kind heeft in plaats van de beperkingen. Samen leren en spelen staat centraal.

Inclusieve cultuur

Het personeel, directie en professionals van de school werken nauw samen vanuit een eenduidige inclusieve visie.. Ieder kind uit de wijk is welkom ongeacht achtergrond, label of beperking. Verschillen tussen kinderen worden gezien als waardevol. Er is een veilige, plezierige en motiverende school- en klassenomgeving voor iedereen.