Montessorischool Floriande in Hoofddorp

De Montessorischool Floriande in Hoofddorp heeft het onderwijsaanbod en de manier van werken afgestemd op de behoefte van de leerlingen om zo passend onderwijs te bieden.

Het team van de Floriande wil dat alle leerlingen zich sociaal geaccepteerd en gewaardeerd voelen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen, passend bij hun individuele mogelijkheden. Uitgaand van de verschillen leren de leerlingen samen te werken en te kijken naar de wereld om hen heen.

Samen naar School

De Samen naar School klas van Stichting Koos maakt onderdeel uit van Montessorischool Floriande. In de Samen naar School klas gaan leerlingen vanaf vier jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) meervoudige beperking en/of autisme die (tijdelijk/deels) uit de leerplicht zijn ontheven samen naar school.

In een eigen lokaal in de school krijgen deze leerlingen ontwikkelingsstimulatie, behandeling, begeleiding en zorg op individueel niveau. Daarnaast zijn er verschillende contactmomenten tussen kinderen met en zonder beperking. Ze spelen samen tijdens de pauze, maken samen muziek of lezen samen.

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Ga naar de website voor meer informatie over Montessorischool Floriande.

Contact

Montessorischool Floriande
Deltaweg 103
2134 XS Hoofddorp