Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op: 5 juni 2018

Snel naar:

 1. Privacybeleid Platform In1school
 2. Gebruik van persoonsgegevens
 3. Beveiligen en bewaren
 4. Verstrekking aan derden
 5. Cookies
 6. Websites van derden
 7. Uw rechten als het gaat om persoonsgegevens
 8. Autoriteit Persoonsgegevens
 9. Wijzigingen Privacyverklaring

Privacybeleid In1school

Defence for Children is een kinderrechtenorganisatie en een stichting zonder winstoogmerk. Een van de kinderrechten waarvoor zij zich sterk maakt, is het recht op inclusief onderwijs. Onderwijs waar kinderen met én zonder beperking samen kunnen leren, werken en spelen. Het recht op inclusief onderwijs volgt uit het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag. Via het platform In1school worden goede voorbeelden van inclusief onderwijs in de praktijk gedeeld en kennis en ervaring op dit gebied uitgewisseld.

De diensten en functionaliteiten die wij aanbieden via deze website dragen bij aan het realiseren van de doelstelling van het platform. In sommige gevallen verwerken wij daarbij persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het behalen van onze missie en baseren ons daarbij altijd op een wettelijke grondslag uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch


071 516 09 80
Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

E-mail

Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Post


Defence for Children, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 11103, 2301 EC Leiden

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij bij de inschrijving van een evenement alleen het adres, postcode en woonplaats als er sprake is van het toezenden van bijvoorbeeld een publicatie na afloop.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • organisatie
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om informatie en advies te geven aan kinderen, jongeren, ouders, docenten, schoolleiders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden;
 • om uw inschrijving voor een event te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om uw inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om het mogelijk maken om artikelen te delen via de social media buttons die op onze website staan;
 • om onze websites te verbeteren.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig of totdat u een verzoek indient om de gegevens te verwijderen. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld. Hieronder worden een aantal belangrijke voorbeelden toegelicht.

Informatie en advies

Om informatie en advies te geven via onze Kinderrechtenhelpdesk of adviseurs van het platform In1school bewaren wij persoonsgegevens. Indien u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt voor vijf jaar bewaard of zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verstrekt u naam en emailadres. Deze gegevens bewaren we voor onbepaalde tijd, totdat u uw nieuwsbriefinschrijving opzegt. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, verwijderen we ook uw gegevens. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan bijvoorbeeld onderaan de laatste nieuwsbrief die u heeft ontvangen.

Google Analytics

Voor de gegevens in Google Analytics hanteren we een bewaartermijn van maximaal 26 maanden.
Klik hier voor meer over ‘Analytische cookies’.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten.

Zo zijn er verschillende partijen die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht (denk bijvoorbeeld aan een hostingpartij, Google Analytics of ons emailprogramma). Met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Defence for Children blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We zullen altijd eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Zo bemiddelen we via onze helpdesk en adviseurs van het platform In1school als het geven van informatie en advies alleen niet voldoende is. Hiervoor kunnen wij contact opnemen met onderwijsinstellingen, hulpverleners, advocaten en andere deskundigen. Dit doen we altijd in overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er (o.a. met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Defence for Children neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

Wel wordt er op de website van platform In1school gebruik gemaakt van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij een bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en social media cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken

Functionele cookies

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. We gebruiken onderstaande functionele cookies.

Cookie:                        Onthouden voorkeuren

Functie:                       Voor sommige tools in de website is het noodzakelijk om bepaalde
                                       functies te onthouden (bv. contrast keuze). De sessiecookie onthoudt
                                       deze voorkeuren.

Naam:                           82f52430ab99ece11ec7d164463e335d

Bewaartermijn:         1 sessie

Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke onderdelen op de website goed worden gelezen  en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

De statistieken die we verzamelen zijn op basis van geanonimiseerd IP adres en kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Om ervoor te zorgen dat we veilig en anoniem deze gegevens verzamelen, hebben we de volgende maatregelen getroffen:

- we hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics;
- we hebben het laatste octet van elk IP-adres gemaskeerd;
- we hebben ‘gegevens delen’ binnen ons Google Analytics account uitgezet;
- we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Cookies:                      Google Analytics
Functie:                       Meten websitebezoek

Naam:                         _ga
Bewaartermijn:            26 maanden

Naam:                         _gat
Bewaartermijn:            24 uur

Naam:                         _gid
Bewaartermijn:            1 sessie

Social media cookies

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter of Google+ te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die jij bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Daarnaast worden er soms filmpjes van YouTube ge-embed op deze website. YouTube plaatst in dat geval cookies op de betreffende pagina om gegevens over het bekijken van deze filmpjes te verzamelen.

Social media cookies worden na uw bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische cookies worden niet automatisch gewist. U zult ze dus zelf moeten verwijderen.

Zie voor informatie over het verwijderen van cookies dit stappenplan van de Consumentenbond.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Uw rechten als het gaat om persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft de verstrekker van persoonsgegevens een aantal belangrijke rechten, zoals het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken en het recht te verzoeken op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit laatste zal het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wie zijn gegevens wil inzien, aanpassen of laten verwijderen kan contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Defence for Children, per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon via 071 516 09 80.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze Privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.