Wie zijn we?

Wie zijn we?

In1school zet zich in voor inclusief onderwijs. Het platform wordt beheerd door Defence for Children en gefinancierd door het Gehandicapte Kind.

Defence for ChildrenDefence for Children

Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Maar kinderrechten kunnen alleen versterkt worden als ze zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, én als er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Door middel van lobby, onderzoek, advisering, informatievoorziening, scholing en actie probeert Defence for Children dit te realiseren.

Meer weten? Ga naar www.defenceforchildren.nl

Het gehandicapte kind

Het Gehandicapte Kind heeft het initiatief NSGKgenomen en ondersteunt de voortzetting van platform In1school. Het Gehandicapte Kind steunt sinds 1950 jaarlijks honderden projecten voor kinderen en jongeren met een beperking en helpt hen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven. Het Gehandicapte Kind krijgt geen geld van de overheid, maar betaalt haar werk uit donaties en giften.

Meer weten? Ga naar https://gehandicaptekind.nl/