Wat doen we?

In1school maakt ongelijke behandeling van kinderen in het onderwijs zichtbaar en vecht schendingen van het recht op inclusief onderwijs aan bij de rechter.

Inclusief onderwijs is onderwijs waarin alle kinderen welkom zijn en niemand wordt buitengesloten vanwege zijn achtergrond of beperking. Een toegankelijke school die elk kind onderwijs op maat biedt, met de ondersteuning en zorg die nodig is voor persoonlijke ontwikkeling. Dit recht op inclusief onderwijs is neergelegd in het VN-verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) en het VN-verdrag voor personen met een handicap (IVRPH).

Huidig onderwijssysteemZeroProject

Kinderen met en zonder beperking hebben het recht om samen naar één school te kunnen gaan. Een school van hun eigen keuze, in de buurt. Een school die weet in te spelen op wat elk kind nodig heeft om te leren en zich te ontwikkelen, en daarbij de noodzakelijke ondersteuning en zorg biedt. Door het huidige Nederlandse onderwijssysteem dat bestaat uit reguliere en speciale scholen, lukt dit lang niet in alle gevallen. Veel kinderen met een beperking komen nog steeds vrij vanzelfsprekend in het speciaal onderwijs terecht of ontvangen helemaal geen onderwijs. Het huidige, ontoegankelijke systeem leidt tot uitsluiting en discriminatie van veel kinderen en is in strijd met hun recht op onderwijs.

Strategische procesvoering

In1school kaart structurele schendingen in onderwijs aan bij de rechter. We kiezen daarvoor zaken en thema’s die laten zien wat fundamenteel mis is in het huidige onderwijssysteem. Door deze strategische procesvoering zetten we het recht op inclusief onderwijs op de kaart en strijden we voor wettelijke verankering van dit recht. Zo werken we aan een fundamentele en onomkeerbare verandering naar inclusief onderwijs.

Onderzoeken, informeren, inspireren en verbinden

Daarbij doet In1school onderzoek en informeert en inspireert leerlingen, ouders en professionals in onderwijs. Ons onderzoek richt zich op rechten en schendingen daarvan, wetgeving en inspirerende praktijken. We zoeken en verspreiden voorbeelden van goede praktijken van inclusief onderwijs die kunnen inspireren en wisselen onze kennis en ervaring op dit gebied uit met anderen. We zoeken verbinding met netwerken van ouders en jongeren, belangenorganisaties, experts en juristen en werken samen om elkaar te versterken. Samen brengen we inclusief onderwijs dichterbij.