¡Inclusie is een werkwoord!

donderdag, 04 november 2021

Op 4 en 5 november organiseert het Steunpunt Passend onderwijs een 24-uursbijeenkomst voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden.