Wanneer schakel je een advocaat in?

op woensdag, 21 december 2016.

Wat doe je als het niet goed gaat met je kind met een beperking op een reguliere school? Praten en wachten, of toch maar een advocaat inschakelen? Een advocaat kan helpen, maar veel ouders zijn huiverig om die stap te zetten omdat ze de relatie...

De juiste ondersteuning voor een kind met een beperking

op vrijdag, 27 november 2015.

Leerlingen met een beperking hebben recht op goed onderwijs met ruime aanpassing en individuele ondersteuning (artikel 24 VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH). Hoe kies je de geschikte school? Wat is eigenlijk goede...

Wat is denkbaar aan ondersteuning in de school?

op vrijdag, 27 november 2015.

In Nederland is veel ondersteuning beschikbaar voor leerlingen of studenten met een handicap. Het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap stelt dat de overheid zorg moet dragen voor een systeem van adequate ondersteuning. Maar...

Hoe kies ik een basisschool?

op donderdag, 26 november 2015.

Alle kinderen, ook met een beperking, hebben recht op onderwijs volgens internationale verdragen. Het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH) stelt dat dat ook onverkort geldt voor mensen met een beperking. De...

Naar de rechter

op donderdag, 26 november 2015.

Bij conflicten over ondersteuning op school, of het niet toelaten van een leerling of verwijzing naar speciaal onderwijs, is het mogelijk een uitspraak van de rechter te vragen. Ouders/leerling kunnen voor de rechter bijvoorbeeld toelating tot een...

Wat te doen bij een dreigend conflict over ondersteuning?

op vrijdag, 27 november 2015.

Er kan een conflict rijzen over gevraagde ondersteuning op school. Het confict over ondersteuning kan zo ver gaan dat een leerling of student eventueel niet wordt toegelaten of wordt verwijderd of verwezen. Wie of wat kunnen helpen bij een...

Hoe kies ik een school voor voortgezet onderwijs?

op donderdag, 26 november 2015.

Hoe kiest u een school voor voortgezet onderwijs die inclusief is? Er is in ieder geval onverkort recht op voortgezet onderwijs voor kinderen met een beperking, volgens onder meer artikel 24 van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met...

Onafhankelijk advies door de onderwijsconsulent

op donderdag, 26 november 2015.

Onderwijsconsulenten geven onafhankelijk advies over de onderwijsplaatsingsmogelijkheden van een leerling. Ook bemiddelen ze in conflictsituaties rondom de ondersteuning van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op school (primair...

Regionale aanspreekpunten

op donderdag, 26 november 2015.

Veel belangenorganisaties hebben locale of regionale aanspreekpunten: ouders of deskundigen die met andere ouders informatie uitwisselen en eventueel hulp kunnen bieden. Hier is een lijst met regionale of locale aanspreekpunten. Wilt u ons mailen...

Wie verstrekt of betaalt ondersteuning in onderwijs?

op vrijdag, 27 november 2015.

Recht op inclusief onderwijs betekent, behalve aanpassing van de school, aanvullend daar op ook recht op individuele ondersteuning voor leerling/student. Wie betaalt of verstrekt de ondersteuning? is dat de school? Of de gemeente, zorgverzekeraar,...

Hoe kies ik een school voor beroepsonderwijs?

op donderdag, 26 november 2015.

Iedereen heeft recht op beroepsonderwijs, stellen internationale verdragen. Het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH) stelt dat dat ook onverkort geldt voor mensen met een beperking. De Nederlandse Wet gelijke...

Toelaatbaarheidsverklaring

op donderdag, 26 november 2015.

Een verwijzing naar speciaal onderwijs gebeurt vaak met het argument dat een school niet de nodige ondersteuning kan geven. Een conflict over de beste ondersteuning kan dus ook over de vraag gaan waar een kind de juiste ondersteuning krijgt. Een...

Oudergroepen, bureaus en kenniscentra

op donderdag, 26 november 2015.

Wie hulp wil bij het regelen of vragen van ondersteuning in het onderwijs kan wellicht te rade gaan bij ouderorganisaties, kenniscentra of gespecialiseerde bureaus. Hier volgt een lijst van zulke organisaties. Wilt u het doorgeven als een link...