Met Down naar regulier voortgezet onderwijs?

op donderdag, 13 juli 2017.

Bijna 60% van de ouders van kinderen met downsyndroom wil het liefst dat hun kind mee kan doen op een reguliere school. Ouders willen dat meestal omdat de reguliere school dichtbij huis is. Ook vinden ze het belangrijk dat hun kind sociaal contact...

Onderwijsraad: te veel leerlingen naar speciaal onderwijs

op maandag, 05 december 2016.

Bij de uitvoering van Passend Onderwijs wordt te weinig gedaan om leerlingen met een beperking binnen het reguliere onderwijs te houden. Dat stelt de Onderwijsraad in haar advies over de uitvoering van Passend Onderwijs, dat 5 december verscheen....

Naar inclusief onderwijs als een mensenrecht

op dinsdag, 31 maart 2015.

Staten zijn wettelijk verplicht zorg te dragen voor toegankelijk, inclusief onderwijs voor alle lerenden. Het uitsluiten van een kind van onderwijs is een schending van het internationale recht en een inbreuk op de mensenrechten, blijkt uit een...

Onderzoek Thuiszitters Kinderombudsman

op dinsdag, 31 maart 2015.

De Kinderomudsman heeft onderzoek gedaan naar de situatie van kinderen die niet naar school kunnen en het recht op onderwijs. In het rapport van Leerplicht naar Leerrecht concludeert de Kinderombudsman dat kinderen, die extra zorg nodig hebben,...

Leren voor iedereen, met Universal Design for Learning

op donderdag, 09 februari 2017.

Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop mensen leren, voor iedereen uniek is. Zelfs net zo uniek als hun vingerafdruk! Toch nemen we in het onderwijs de ‘standaard leerling’ of de ‘standaard student’ als uitgangspunt. Het...

Wat betekent het VRPH voor scholen?

op vrijdag, 22 januari 2016.

Op 21 januari 2016 is het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) aangenomen in de Tweede Kamer. Op 12 april 2016 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het verdrag. Dat betekent dat het in juli 2016 van kracht...

Inclusief onderwijs: Ja, maar kan dat wel?

op woensdag, 03 juni 2015.

Inclusief onderwijs is het onderwijssysteem waarbij alle kinderen naar dezelfde school gaan en daarbij de ondersteuning en zorg krijgen die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen en om te kunnen leren. Veel mensen vragen zich af of inclusief...

Aanwezigheid zorgleerlingen geen nadeel voor klasgenoten

op dinsdag, 31 maart 2015.

De aanwezigheid van zorgleerlingen in reguliere klassen is niet nadelig voor de schoolprestaties van hun klasgenoten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nienke Ruijs. 'De resultaten uit mijn onderzoek wijzen erop dat zorgleerlingen...