Openbare Basisschool De Ammers in Groot-Ammers

Openbare Basisschool De Ammers in het midden van de woonkern van Groot-Ammers maakt samen met nog vier andere inclusieve scholen deel uit van cluster Molenwaard dat valt onder het bestuur van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5 ). De Ammers is een openbare basisschool waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, beperking, godsdienst of levensovertuiging. Sinds 2008 is De Ammers een inclusieve school. Het team streeft ernaar ieder kind thuisnabij onderwijs te bieden. Zodat alle kinderen, met of zonder beperking in hun eigen omgeving, met eigen vriendjes en vriendinnetjes op hun eigen niveau regulier basisonderwijs kunnen volgen.

Zorg naar de leerling

Op De Ammers wordt niet uitgegaan van beperkingen, maar van eigen kracht, talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Als extra ondersteuning nodig is, wordt gekeken hoe deze zorg vormgegeven en gerealiseerd kan worden binnen de school, zodat de zorg naar de leerling komt in plaats van de leerling naar de zorg. Voor deze ondersteuning kan De Ammers ook terecht bij het samenwerkingsverband waar zij toebehoren.

De schoolbrede aanpak Positive Behavior Support staat centraal bij het creƫren van een positief schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid vormen de kernwaarden binnen het team van De Ammers. Ook ontwikkelt het team zich in handelingsgericht werken. Binnen handelingsgericht werken staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal. Leerlingen leren zo met en van elkaar terwijl ze samen leren en spelen. In de ogen van het team van De Ammers hebben kinderen de grootste kans zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers wanneer zij van jongs af aan actief kunnen deelnemen in de maatschappij en samenleving.

Ga naar de website voor meer informatie over Openbare Basisschool De Ammers.

Contact

Openbare Basisschool De Ammers
Lijsterstraat 35b
2964 CC Groot-Ammers