Openbare Basisschool De Kreek

Basisschool de Kreek is een openbare basisschool in Bergen op Zoom. Het onderwijs van Bassischool De Kreek is vanaf groep 3 afgestemd op verschillende niveaus in de klas. De aanpak varieert van meer instructies tot meer verrijking of verdieping. De school beschikt over speciale leerlingenzorg; leerlingen die meer tijd nodig hebben of die meer aan kunnen worden begeleid door een interne begeleider, gedragsspecialist of remedial teacher.

Samen naar School

Basisschool De Kreek heeft een Samen naar School klas van stichting Zorg en Onderwijs Nu (ZON) in het schoolgebouw. Hierin zitten kinderen van nul tot dertien jaar met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Omdat de Samen naar School klas zich in een reguliere basisschool bevindt, ontmoeten kinderen met en zonder beperking elkaar dagelijks. Het belangrijkste is de integratie tussen de leerlingen van de ZON groep en leerlingen van de bassischool. Leerlingen uit de ZON groep worden gekoppeld aan een reguliere klas waar zij structureel betrokken zijn. Kinderen met en zonder handicap kunnen hierdoor van elkaar leren en samen plezier hebben. De ZON leerlingen worden uitgedaagd en geprikkeld door reguliere leerlingen en de reguliere leerlingen komen zo in contact met kinderen met een beperking.

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Ga naar de website voor meer informatie over Basisschool De Kreek.

Contact

Basisschool De Kreek
Hinkelenoord 14
4617 NC Bergen op Zoom