Oostvaarders College in Almere

Het Oostvaarders College in Almere is een school voor het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Sinds 2017 werkt het Oostvaarders College met extra begeleidingsmogelijkheden, een trajectvoorziening, voor havo- en vwo-leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum en leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte.

Trajectbegeleiding of structuurklas

Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben om een regulier diploma te halen biedt het Oostvaarders College trajectbegeleiding aan. Voor, tijdens of na de lessen is individuele ondersteuning beschikbaar voor elke leerling. De focus ligt hierbij op het handelingsgericht werken. Er wordt steeds gekeken naar wat deze leerling in deze omgeving nodig heeft.

De structuurklas is voor de leerlingen die de overstap van het basisonderwijs naar het regulier voortgezet onderwijs nog te groot vinden met alleen trajectbegeleiding. Een gespecialiseerde klassenmentor geeft in deze kleine klas een deel van de lessen. Daarnaast komen vakdocenten naar deze klas toe om les te geven. Het doel is om de leerlingen uit de structuurklas zo te begeleiden dat zij tijdens of aan het eind van het tweede leerjaar met behulp van trajectbegeleiding kunnen instromen in een reguliere klas.

Door deze geïntegreerde begeleiding biedt het Oostvaarders College havo- en vwo-leerlingen die wat extra’s nodig hebben de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in een inclusieve omgeving, waar zij een regulier diploma kunnen behalen.

Ga naar de website voor meer informatie over het Oostvaarders College.

Contact

Oostvaarders College
A. Boekenweg 3
1333 VD Almere