Openbare Basisschool De Knotwilg in Nieuwpoort

Openbare Basisschool De Knotwilg in Nieuwpoort maakt samen met vier andere inclusieve scholen deel uit van het cluster Molenwaard dat valt onder het bestuur van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5 ). Op De Knotwilg zijn alle kinderen welkom, ongeacht achtergrond, beperking of geloof. Het team vindt een veilig schoolklimaat belangrijk voor het welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders die in de school meedoen. Respect voor elkaar, vertrouwen, rust en open en eerlijk met elkaar communiceren staan hierbij centraal.

Samen leren en leven

Het team van De Knotwilg biedt inclusief onderwijs aan. Dit betekent dat wordt gekeken naar de behoeften en vragen van het kind en dat deze leidend zijn in het onderwijs dat zij aanbieden. Er wordt bij elke nieuwe aanmelding gekeken naar de kennis, kunde en mogelijkheden die de school in huis heeft. Voor ondersteuning kan De Knotwilg ook terecht bij het samenwerkingsverband waar zij toebehoren. De Knotwilg streeft ernaar om geen kinderen naar het speciaal onderwijs te verwijzen.

Samen leren en leven staat centraal op De Knotwilg. Door leerlingen inzicht te bieden in hun eigen krachten en kwaliteiten, leren zij respect te hebben voor elkaars standpunten en ideeën. De gedachte hierachter is dat als leerlingen weten wie ze zelf zijn, zij zich ook beter kunnen inleven in anderen. De schoolbrede aanpak Positive Behavior Support creëert een positief schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Ga naar de website voor meer informatie over Openbare Basisschool De Knotwilg .

Contact

Openbare Basisschool De Knotwilg
Waterlinie 2
2965 CC Nieuwpoort