Het Dominicuscollege in Nijmegen (De Monnikskap)

schoolgebouw Dominicus College

De Monnikskap is een afdeling voor leerlingen met een lichamelijke beperking op het Dominicus College in Nijmegen. Sinds 2010 zit de afdeling in hetzelfde gebouw als de reguliere school. Op de Monnikskap zitten leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte die in het reguliere voortgezet onderwijs niet altijd mee kunnen komen met het tempo of waarbij de voorzieningen te kort schoten. Op de Monnikskap is het mogelijk in eigen tempo, volgens een persoonlijk onderwijsprogramma toe te werken naar een havo- of vwo-diploma.

Meedoen op niveau

In Nederland kunnen leerlingen met een beperking in het speciaal onderwijs niet hoger dan vmbo-t afstuderen. Op de Monnikskap kunnen ze meedraaien met het havo en vwo in tegenstelling tot de rest van het land. Dit maakt de Monnikskap uniek. Rond de 70 kinderen met een beperking volgen dit onderwijs in hetzelfde gebouw als 1.000 leerlingen van het reguliere onderwijs. Op de Monnikskap geldt: ‘Samen waar het kan, apart waar nodig’.

Een individueel traject

Op de Monnikskap is het mogelijk voor leerlingen met een beperking om op ieder moment in te stromen. Ze kunnen naar behoefte meedraaien met het reguliere onderwijs. Er is ook ruimte om een week uit te vallen, als het even niet gaat. Iedere leerling krijgt maatwerk en een individueel traject.

“Niemand keek naar me”

Leerlingen die nieuw zijn op de Monnikskap valt het op dat er niet naar hen gekeken wordt omdat ze in een rolstoel zitten. Doordat reguliere leerlingen en leerlingen met een beperking in één klas zitten, leren ze van elkaar. Leerlingen met een beperking worden sociaal vaardiger, terwijl reguliere leerlingen meer kennis en begrip krijgen voor leeftijdsgenoten met een beperking.

Ga naar de website voor meer informatie over De Monnikskap op het Dominicus College.

Contact

Dominicus College
Energieweg 93
6541 CZ Nijmegen