Integratieklas De Blauwe Bloem
(MBS Eindhoven/Novalis College)

MBS Eindhoven heeft in samenwerking met het Novalis College een integratieklas voor VSO-onderwijs volgens het vrijeschool-concept: De Blauwe Bloem. De Blauwe Bloem is een officiële nevenvestiging van de MBS en een uniek concept dat bestaat door een jarenlange ervaring en nauwe samenwerking tussen het Novalis College en de MBS Eindhoven.

MBS Eindhoven is een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Eindhoven. De school is voor kinderen van vier tot en met achttien jaar, die een leer- en ontwikkelingsachterstand hebben. Het Novalis College is een Vrije School voor voortgezet onderwijs in Eindhoven. In het Novalis College heeft MBS Eindhoven deze integratieklas voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Integratieklas De Blauwe Bloem

Integratieklas De Blauwe Bloem bestaat uit jongeren met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Zij krijgen in een eigen leslokaal onderwijs op het Novalis College en volgen wekelijks integratielessen in het reguliere programma van deze middelbare school. Het onderwijs van De Blauwe Bloem is aangepast aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en wordt vormgegeven volgens de uitgangspunten van de vrijeschool.

Bij jongeren verloopt de kennismaking tussen leerlingen met en zonder beperking ongedwongen en vanzelfsprekend. Daarom maken de Blauwe Bloemleerlingen, net zoals alle andere leerlingen, volwaardig deel uit van de gemeenschap van het Novalis College. Ze brengen de pauze door in de gemeenschappelijke aula of op het schoolplein, en er zijn gezamenlijke jaarfeesten. Iedere Blauwe Bloem-leerling heeft gedurende meerdere jaren een reguliere leerling als persoonlijk maatje én daarnaast per integratie les een vaste begeleidende leerling. Integreren doe je namelijk niet alleen maar met elkaar!

Ga naar de website van MBS Eindhoven of de website van het Novalis College voor meer informatie over de integratieklas.

Contact

MBS Eindhoven
Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven

Novalis College
Sterrenlaan 16
5631 KA Eindhoven