Openbare Basisschool De Boomgaard in Streefkerk

Openbare Basisschool de Boomgaard uit Streefkerk maakt samen met vier andere inclusieve scholen deel uit van het cluster Molenwaard dat valt onder het bestuur van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5). Op Openbare Basisschool De Boomgaard gaan alle kinderen samen naar school, dus ook kinderen met een beperking of een extra ondersteuningsbehoefte. Een aantal jaar geleden maakte het team van De Boomgaard namelijk de keuze voor inclusief onderwijs.

Van klaslokaal naar leerplein

De school ging van traditionele klaslokalen naar een leerplein waar alle leerlingen samen les krijgen. Op het leerplein zijn altijd een leraar en een onderwijsassistent aanwezig die instructies geven en de leerlingen helpen bij hun taken. Naast de groepsinstructie is er tijd voor zelfstandig werken en begeleiding. Iedere leerling kan op deze manier op zijn of haar eigen niveau werken en leren. Daarnaast maakt dit het voor het team gemakkelijker om ondersteuning op maat te bieden aan de leerlingen die wat extra’s nodig hebben.

De Boomgaard is een KiVa-school. Ze maken gebruik van de KiVa-methode om pesten te voorkomen en de school een inclusieve, veilige plek te maken waar iedereen op een leuke manier met elkaar omgaat. Centraal staat dat een leerling zich alleen goed kan ontwikkelen als hij/zij zich veilig voelt.

Door met een betrokken team te werken en continue op individueel niveau te kijken wat de school een leerling te bieden heeft wil De Boomgaard iedere leerling een optimale ontwikkeling bieden.

Ga naar de website voor meer informatie over Openbare Basisschool De Boomgaard.

Contact

Openbare Bassischool De Boomgaard
Kerklaan 11
2959 BR Streefkerk