Clusius College in Alkmaar

Het Clusius College is een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in Alkmaar. Het college huisvest een Samen naar School klas.

Samen naar School

De Samen naar School klas van Klas op Wielen Clusius is een voortgezet onderwijs klas met ernstig meervoudig beperkte kinderen van twaalf tot en met achttien jaar. De Klas op Wielen is onderdeel van het Clusius College & Wijkcentrum Rekere, waar zij gebruik maken van twee eigen lokalen. Daarnaast hebben zij toegang tot een derde lokaal waar zij individueel kunnen werken met een kind.

Binnen de Klas op Wielen krijgen de kinderen zorg en ondersteuning door middel van één op één begeleiding. Daarnaast volgen zij samen met de eerste en tweedejaars vmbo-leerlingen praktijklessen zoals Dier, Voeding, Bloem, Plan en Paardenklas. Als er geen gezamenlijke lessen gevolgd worden gaan de leerlingen van de Klas op Wielen vaak in de aula lunchen.

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Ga naar de website voor meer informatie over het Clusius College.

Contact

Clusius College
Drechterwaard 10
1824 EX Alkmaar