Integraal Kindcentrum Sint Michaël in Harlingen

schoolgebouw

Integraal Kindcentrum Sint Michaël staat in het centrum van Harlingen en biedt onderwijs en opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Op locatie Schritsen is het onderwijs voor groep drie tot en met acht ondergebracht. De locatie Hofstraat is ingericht voor kinderen van nul tot zes jaar.

IKC Sint Michaël is een Vreedzame School. Dit houdt in dat de school en klas worden gezien als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van sociale competenties en democratisch burgerschap. Respect en samen leven staan hierbij centraal.

Mediumvoorziening Kentalis

IKC Sint Michaël is een mediumvoorziening van Kentalis– waar een intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal plaatsvindt– en is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met spraak-, gehoor- en taalproblemen. Het team vindt dat deze kinderen die soms moeite hebben zich verstaanbaar te maken, recht hebben op een normale onderwijssetting in hun eigen omgeving. Zij zijn speciaal, maar hun klasgenoten vinden hen ‘normaal’. Ze horen erbij.

Ga naar de website voor meer informatie over IKC Sint Michaël.

Contact

IKC Sint Michaël
Schritsen 52
8861 CV Harlingen