De juiste ondersteuning voor een kind met een beperking

Leerlingen met een beperking hebben recht op goed onderwijs met ruime aanpassing en individuele ondersteuning (artikel 24 VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH). Hoe kies je de geschikte school? Wat is eigenlijk goede ondersteuning? Waar heb je precies recht op? Wie kan helpen?

In1school geeft hieronder algemene informatie die u wellicht verder helpt.

Kies een passende school

Kies een school die past bij u en uw kind. Vragen die van belang zijn, zijn voorbeeld: welke extra ondersteuning is er; hoe groot zijn de klassen, is er klassikaal onderwijs of meer gedifferentieerd, welk sociaal klimaat wordt nagestreefd, etcetera.
- Lees hier meer over het kiezen van een basisschool
- Lees hier meer over kiezen van een school voor voortgezet onderwijs
- Lees hier meer het kiezen van beroepsonderwijs MBO of volwassenenonderwijs

De juiste ondersteuning

Onderzoek welke ondersteuning uw kind het beste helpt op school. Heeft uw kind extra begeleiding nodig in de klas, hulp bij verzorging, regelmatig extra aandacht van een gespecialiseerde docent of therapeut, een computer of tablet, een gebarentolk? Lees hier meer over wat denkbaar is aan ondersteuning en wie kan helpen nadenken daarover.

Wie betaalt ondersteuning?

Wie kan de ondersteuning verstrekken of betalen: is dat de school? Of de gemeente, zorgverzekeraar, UWV of nog een andere instantie of allemaal een deel? Lees hier meer.

Hulp bij een conflict over ondersteuning

Wat of wie kan helpen als u een conflict heeft over de ondersteuning? Lees hier meer.

Hulp bij een conflict over toelating of verwijdering

Wat te doen als de reguliere school een leerling met een beperking niet wil toelaten? Wat te doen als de school uw kind tegen uw zin of tegen de zin van de leerling wil doorverwijzen naar een speciale school of wil verwijderen? Lees hier meer.