Wat betekent het VRPH voor scholen?

Op 21 januari 2016 is het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) aangenomen in de Tweede Kamer. Op 12 april 2016 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het verdrag. Dat betekent dat het in juli 2016 van kracht wordt. En komt er vanaf 2017 onder andere een algemene verplichting om gebouwen en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Maar wat vraagt het VRPH nou precies van scholen?

… dat scholen toegankelijk zijn

Het VRPH vraagt van scholen dat ze de deuren openzetten voor alle leerlingen. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. Dat betekent dat scholen niet mogen discrimineren op grond van handicap en toegankelijk moeten zijn op alle mogelijke manieren. In het gebouw, in de lesmaterialen en in de manieren om te communiceren. En dat scholen alle leerlingen de ondersteuning en zorg bieden die ze nodig hebben om te leren en zich te ontwikkelen.

… dat onderwijs inclusief is

Het VRPH vraagt dat onderwijs inclusief is. Dat betekent dat kinderen samen naar school gaan en bij elkaar in de klas zitten. Dus niet in aparte gebouwen of in aparte klassen, maar samen met voldoende ondersteuning en zorg in de klas.

… dat maatwerk wordt geboden

Het VRPH vraagt dat scholen kijken wat elke leerling voor talenten en mogelijkheden heeft. Vervolgens zal de school onderwijs moeten aanbieden dat aansluit bij deze verschillende talenten en mogelijkheden. Onderwijs dus dat past bij leerlingen die allemaal verschillend zijn. Zodat iedereen zich op haar of zijn manier kan ontwikkelen met een gezond gevoel van eigenwaarde. 

… dat kinderen gelijke kansen krijgen

Het VRPH vraagt om onderwijs dat alle kinderen de kans geeft om hun persoonlijkheid, talenten, mentale en fysieke mogelijkheden en creativiteit volledig te ontwikkelen. En dat ze ook praktische dingen leren die nodig zijn om zelfstandig mee te doen in de wereld

… dat scholen inclusief onderwijs vormgeven

Het VRPH stelt dat leerkrachten, leidinggevenden en anderen in het onderwijs opgeleid en getraind moeten worden om inclusief onderwijs te geven. Ze moeten in staat zijn om verschillende lesmethoden te gebruiken en op verschillende manieren te kunnen communiceren. Bovendien vraagt het VPRH van scholen dat ze samen met de leerling en zijn of haar ouders kijken waar de mogelijkheden en talenten liggen van de leerling en wat de school als ondersteuning gaat bieden.

… dat scholen door het beleid, de wetgeving en de financiering van de overheid en vanuit de opleidingen maximaal gesteund worden om inclusief onderwijs te realiseren

Na ratificatie is de overheid verplicht om waar nodig wetgeving en beleid aan te passen zodat het voldoet aan de verplichtingen uit het VRPH. Dat houdt ook in dat de financiële voorwaarden worden gerealiseerd om de overstap te maken, de opleiding van docenten aan te passen en voldoende menskracht, middelen en deskundigheid in de klas te realiseren.

 

Agnes van Wijnen