Beperk me niet. Don't Limit Me

Megan Bomgaars aarzelt niet om zichzelf een speciaal persoon te noemen. En dat is ze omdat ze de eerste cheerleader met Down Syndroom is die ook een sporttoernooi gewonnen heeft in de nationale cheerleading competitie in Washington. Verder heeft ze haar High School diploma gehaald en heeft ze gewerkt als een model. Nu werkt ze als belangenbehartiger en neemt deel aan het Bridge Program in Highland Ranch, waar ze opgeleid wordt tot spreker.

"Don't limit me" is Megan haar boodschap voor mensen in het onderwijs. Ze benadrukt het stellen van hoge verwachtingen voor studenten, ongeacht hun beperkingen. Megan wil dat onderwijzers zien dat zij ook een persoon met doelen, dromen en vaardigheden is, net als alle anderen. Ze wil dat onderwijzers eraan bijdragen dat leerlingen zelfstandig zijn en vaardigheden die in het gewone leven van belang zijn ontwikkelen die ze nodig hebben in het leven na school.