Een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens

Bij het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) kan een klacht ingediend worden als mogelijk sprake is van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. Bijvoorbeeld wanneer een school een leerling weigert toe te laten, louter omdat het kind een handicap heeft. Ook wanneer een school weigert aanpassingen door te voeren om het voor een kind mogelijk te maken onderwijs te volgen, kan een klacht ingediend worden.

De procedure bij het College is laagdrempelig. Een klacht indienen is kosteloos en het is niet nodig een advocaat in te schakelen. De oordelen zijn niet bindend maar worden wel bijna altijd gevolgd. Het College kijkt naar de aard van de aanpassing, of de school onderzoek heeft gedaan om te zien of het redelijk is en oordeelt of de school discriminerend heeft gehandeld.

DISCRIMINATIE

Wanneer er vermoedens zijn van discriminatie kan het College hier een oordeel over vellen. Het College toetst de zaak aan de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Hierin staat dat discriminatie verboden is bij:

  • de toegang tot het onderwijs;
  • het aanbieden van onderwijs;
  • het afnemen van toetsen;
  • het afronden van onderwijs;
  • de toegang tot loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting (alleen bij beroepsonderwijs);
  • het geven van loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting (alleen bij beroepsonderwijs).
RECHT OP AANPASSINGEN

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte kent het recht toe op een doeltreffende aanpassing. Een aanpassing kan bijvoorbeeld een rustige werkplek voor leerlingen met concentratiestoornissen zijn of het indelen van lessen op de begane grond voor leerlingen in een rolstoel. Weigeren van een dergelijke aanpassing kan een vermoeden van discriminatie opleveren, waarover een klacht in te dienen is bij het College.

DE VISIE VAN HET COLLEGE VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Het verbod op discriminatie betekent niet, volgens het College, dat een leerling of een student met een beperking altijd recht heeft op toelating tot de school of opleiding van zijn of haar keuze. De school mag in voortgezet, hoger en beroepsonderwijs beoordelen of de leerling geschikt wordt geacht de opleiding af te maken. 

Als een gevraagde aanpassing tot een onevenredige belasting leidt – denk aan kosten of technische onhaalbaarheid – dan mag de onderwijsinstelling de leerling of student wel weigeren. Ook wanneer de veiligheid en gezondheid van de leerling/student of andere leerlingen/studenten in gevaar komt hoeft een school een persoon met een beperking niet toe te laten, aldus het College. Een goede onderbouwing is dan wel nodig.

Het College publiceert al haar oordelen. Het is mogelijk om in de oordelen te zoeken op trefwoord, zoals dyslexie (bij de grond “handicap of chronische ziekte”) op bijvoorbeeld beroepsonderwijs of basisonderwijs. Via deze link kunt u zoeken in de databank met alle oordelen van het College.

Via deze link komt u bij het klachtenformulier van het College voor de Rechten van de Mens.