Inclusief onderwijs in Gorinchem: Visie (1)

Tien basisscholen in Gorinchem besloten al in 2005 om meer inclusief te worden. Ze spraken af samen te werken en leerlingen in principe niet meer naar speciale scholen te verwijzen. Wat doen ze daar anders dan andere scholen en hoe ver zijn ze inmiddels?

In1school sprak met Piet Vogel, Ruud van Rijn van expertisecentrum Rotonde (onderdeel van het samenwerkingsverband) en intern begeleidster Nettie Joosten van basisschool de Mariengaarde. De drie waren vanaf het begin betrokken bij het proces. Terugkijkend noemen ze een aantal factoren die van belang zijn gebleken: visie, opbouwen van deskundigheid van leerkrachten, werken aan beter onderwijs voor alle kinderen, methodiek van coteaching en financiering.

Welke rol speelde visie bij dat besluit? Piet Vogel licht dat toe: ‘Wij wilden onze scholen zó sterk maken dat ze alles kunnen opvangen en alle kinderen welkom heten. We gingen op studiereis naar Oostenrijk en de Verenigde Staten en gingen aan de slag.’

Geen enkele van de tien scholen kreeg de inclusie opgelegd als opdracht. Opgelegde visie werkt niet, zegt Vogel. ‘Als een school mee wilde doen, begonnen we met een teamweekend, in een klooster in Leuven of ergens in Zeeland. Zo gaven we de visieontwikkeling een boost. Want het begint met het duidelijk maken van je visie. Accepteren dat alle kinderen, ook kinderen die sterk afwijken van de norm, in één school onderwijs volgen. Daarna moet je zorgen voor theorie en goede praktijk.’

Van leerkrachten die op de tien inclusieve scholen werken, wordt verwacht dat ze bewust kiezen voor inclusie en werken aan hun vaardigheden. Op de inclusieve scholen in Gorinchem wordt volgens het systeem van co teaching lesgegeven. Een leerkracht die solliciteert moet volgens dat systseem werken en het principe accepteren dat alle leerlingen, hoe divers ook, welkom zijn. Mag je dat eisen van sollicitanten? Ja zegt het drietal: “Een leerkracht die niet gelooft in Montessori moet immers ook niet op een Montessorischool willen werken.”

Lees ook:
Inclusief onderwijs in Gorinchem: deskundigheid (2)
Inclusief onderwijs in Gorinchem: Co-teaching en teamwerk (3)
Inclusief onderwijs in Gorinchem: Financiering (4)
Inclusief onderwijs in Gorinchem: Kwaliteit (5)