Inclusief onderwijs in Gorinchem: Deskundigheid (2)

Tien basisscholen in Gorinchem besloten al in 2005 om meer inclusief te worden. Ze spraken af samen te werken en leerlingen in principe niet meer naar speciale scholen te verwijzen. Hoe pakten ze het aan. Welke deskundigheid gingen ze ontwikkelen?

Om te ontdekken wat inclusief onderwijs nu eigenlijk is, welke kennis en methodieken nodig zijn en hoe je die in de praktijk van alledag toepast, is een intensieve samenwerking ontstaan tussen het samenwerkingsverband, de scholen en externe experts. Nettie Joosten van basisschool de Mariengaarde herinnert zich: ‘We wilden al heel lang minder leerlingen naar speciaal onderwijs verwijzen. Maar dat is nog niet hetzelfde als inclusief zijn. We gingen werken met de peilers zoals Rob Franke die beschrijft. Die hielpen ons om te zien wat we al deden op school en waar we nog aan moesten werken.’

Het samenwerkingsverband schakelde voor een eigen scholingsprogramma van leerkrachten het Seminarium voor Orthopedagogiek in. Het Seminarium geeft op locatie masteropleidingen Special Educational Needs. Veertien docenten op basisschool de Mariengaarde hebben zo hun masteropleiding gedaan. Ook klassenassistenten worden extra geschoold: Nettie Joosten: “We merkten dat ook zij soms kennis tekort kwamen. Zij zijn mbo-opgeleid, maar kunnen te maken krijgen met leerlingen die cognitief hoog scoren.’

Docenten van de Gorinchemse scholen krijgen bijstand van intern begeleiders. Zo’n 5 of 6 keer per jaar komen alle intern begeleiders van de tien scholen bij elkaar voor overleg. Externe deskundigheid, zoals fysiotherapie of logopedie, wordt zoveel mogelijk op school ingezet.

Ook wordt geïnvesteerd in methoden om leerlingen extra te begeleiden in problemen met rekenen en taal, en om leerlingen met een verstandelijke beperking of die langdurig ziek zijn beter te begeleiden en zich te laten ontwikkelen. Zo is er een ‘Taalpaleis’: een extra ruimte op een van de scholen waar ook leerlingen van andere scholen naartoe kunnen gaan voor extra lessen. Docenten krijgen kennis aangereikt over het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en op de scholen wordt gewerkt met PBS-methodieken (positive behaviour support).

Lees ook:
Inclusief onderwijs in Gorinchem: visie (1)
Inclusief onderwijs in Gorinchem: Co-teaching en teamwerk (3)
Inclusief onderwijs in Gorinchem: Financiering (4)
Inclusief onderwijs in Gorinchem: Kwaliteit (5)