Onderwijs op afstand na de coronacrisis

op woensdag, 29 april 2020.

Na de meivakantie gaan de basisscholen weer open. In juni volgt het voortgezet onderwijs. Kunnen de lessen die geleerd zijn over afstandsonderwijs navolging krijgen?