Tips van Notre Dame des Anges voor inclusief voortgezet onderwijs

Tips van Notre Dame des Anges voor inclusief voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Steeds vaker zien we scholen die hiermee aan de slag gaan en hun ervaringen, kennis en kunde delen. Zo maakten we eerder het magazine ‘Zo kan het ook' scholen voor basisscholen, die werken aan inclusief onderwijs, en publiceerde wij vorige week een speciale editie voor het voorgezet onderwijs. Notre Dame des Anges in Ubbergen is één van de pioniers die werkt aan inclusief onderwijs binnen het voortgezet onderwijs.

Notre Dame des Anges is een school waar zowel leerlingen als docenten zich verder kunnen ontwikkelen in een stimulerende omgeving. Op ieders eigen tempo passend bij zijn of haar mogelijkheden. Deze havo school is voor iedereen toegankelijk en werkt met het nieuwe concept: Eigenwijs Leren. Centraal hierin staat dat de leerling zelf eigenaar is van het leerproces en samen met zijn of haar coach werkt aan de eigen leerdoelen. In het 'Zo kan het' scholen magazine geeft Notre Dame des Anges een aantal tips voor de ontwikkeling richting inclusief onderwijs. Deze tips kunnen andere scholen in het voortgezet onderwijs op weg te helpen richting inclusiviteit. Lees en leer!

EEN INCLUSIEVE CULTUUR

* Neem ouders mee in de ontwikkeling van de school en benadruk welke rol zij spelen.
* Toets acties en plannen altijd aan de visie. Leer ook om dat te onderbouwen. Dat houdt je scherp!
* Zorg dat wat je van leerlingen vraagt, je ook van collega’s en van jezelf vraag én laat dat ook zien.
* Ga op een gelijkaardige wijze om met álle betrokkenen. Iedereen is van waarde in een welkome leer- en leefgemeenschap.
* Zoek collega’s die de visie van de school onderschrijven en deze verder willen helpen ontwikkelen en vorm geven.

EEN INCLUSIEF BELEID

* Maak vanuit de organisatievisie duidelijke keuzes en toon leiderschap.
* Zorg voor een goede ondersteuningscultuur en -structuur zodat alle jongeren mee kunnen komen.
* Regel een persoonlijke coach voor ieder leerling van de school om aan individuele leerdoelen te werken.
* Houd bij selectie van personeel de leer- en leefgemeenschap die je wenst voor openen kijk of iemand daar iets aan toevoegt.
* Blijf investeren in de professionalisering van het hele team.

EEN INCLUSIEVE PRAKTIJK

* Neem de tijd om te onderzoeken wat wel en niet werkt bij een leerling. Een goede relatie met leerlingen betekent erkenning, vertrouwen en nieuwsgierigheid.
* Heb hoge verwachtingen van leerlingen en ga er vanuit dat veel meer mogelijk is dan je denkt en zeg nooit zomer “nee, dat kan niet”.
* Geef leerlingen de kans ook hun speelse en artistieke kant te ontwikkelen door dans, drama, muziek en beeldende vorming.
* Neem leerlingen altijd serieus.
* Maak waar nodig gebruik van de omgeving van de school.

Werkt u aan inclusief onderwijs? Wij horen graag uw verhaal, ervaringen en tips.