Stichting Liz: onderwijs door zorg gefinancierd

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ook kinderen met (meervoudige) beperkingen. Niet apart in zorgvoorzieningen, maar op een school van hun eigen keuze, in de buurt. Helaas is het in Nederland moeilijk om een reguliere school te vinden die bereid is de intensieve zorg te verlenen die kinderen met een beperking vaak nodig hebben. Gelukkig zijn er verschillende initiatieven die de kansen van zorgintensieve kinderen op een vorm van onderwijs te vergroten. Eén van die initiatieven is Stichting Liz.

Voor kinderen met meervoudige beperkingen

Stichting Liz werd opgericht door muziektherapeute Esther de Bruijn. In april 2015 begon zij in Nijmegen met een onderwijsgroep voor kinderen van 0-12 met meervoudige beperkingen. Haar ambitie: zoveel mogelijk van de kinderen ‘startklaar’ krijgen voor het reguliere onderwijs. De groep zit in een lokaal van de Brede School Geldershof in Nijmegen, in samenwerking met Kinder Opvang Nijmegen (KION). In het Liz-team zitten onder andere een orthopedagoog, een sociaal pedagogisch hulpverlener en een creatieve therapeut en pedagoog.

Gewone schoolomgeving

Omdat Stichting Liz is gevestigd in een gewone schoolomgeving, hebben de kinderen met en zonder beperkingen dagelijks contact met elkaar. Ook ontstaat informeel overleg tussen zorgbegeleiders en leerkrachten, waaruit goede ideeën ontstaan voor activiteiten in de klas. Het is een zorgvoorziening, gefinancierd met zorgbudget, die is opgezet als een stap richting onderwijs.

De Liz-kinderen

Vijf van de zeven kinderen in de eerste groep van Stichting Liz zijn jonger dan vijf jaar en dus nog niet leerplichtig. Een meisje van zeven heeft ontheffing van de leerplicht omdat ze zoveel zorg nodig heeft dat haar ouders huiverig zijn of een school dat wel kan bieden. Een jongen van vijf is blind en heeft ook andere beperkingen. Hij gaat vier dagen in de week naar een school voor speciaal onderwijs, maar omdat hij daar in zijn eentje zit, gaat hij een dag in de week naar het Liz klasje. Zo heeft hij in ieder geval wat contact met leeftijdsgenootjes. Binnenkort start een tweede klas, omdat de eerste al bijna vol is.

Contact met kinderen van brede school

Kinderen van de brede school mogen op afspraak bij de Liz kinderen komen spelen, meehelpen in de klas met eten en drinken, verzorgen of voorlezen. De Liz-kinderen gaan een paar keer per week naar een klas van leeftijdsgenoten op school en doen dan mee met activiteiten als muziek, knutselen, computeren, buiten spelen, sport en vieren de gezamenlijke vieringen mee op school.

Toch naar school

De vraag is natuurlijk: waarom kunnen kinderen van zo’n jonge leeftijd niet naar de gewone kinderopvang? Volgens Esther de Bruijn hebben sommige kinderen een rustiger omgeving of intensieve begeleiding en verzorging nodig, die ze op de gewone kinderopvang niet kunnen krijgen. Dankzij Stichting Liz kunnen deze kinderen toch naar een gewone school én krijgen ze de zorg die ze nodig hebben.