Oproep: kwam u in actie n.a.v. een conflict over ondersteuning of toelating?

In1school plaatste eerder een oproep naar ervaringen van ouders en docenten rondom leerlingen met een handicap in het onderwijs. Daaruit weten we inmiddels dat nogal wat ouders problemen hebben met het vinden van gepaste ondersteuning. Ook zijn er ouders die hun kind niet op de gewenste school krijgen aangemeld.

Op dit moment zijn we bezig met een analyse van het huidige onderwijsbeleid. Hoe interpreteren scholen de verplichtingen van de Wet Passend Onderwijs? En hoe verhoudt zich dit tot de verplichtingen uit het VRPH? 

Voor deze analyse ontvangen we graag reacties van ouders die in conflicten rond het vinden van gepaste ondersteuning of aanmelding een oplossing zochten door een onderwijsconsulent in te schakelen, een klacht hebben ingediend of die op andere wijze stappen hebben gezet om het conflict op te lossen. Wilt u ons helpen? Vult u dan alstublieft het formulier in op onze meldlijn.