Klasse-assistent wegbezuinigd

Zes jaar lang was er een klasse-assistent op de reguliere school, betaald uit het rugzakje voor een leerlinge met spierziekte. Vanaf januari 2015 is de klasse-assistent wegbezuinigd. Ook andere hulp lijkt te verdwijnen. Ouders van de leerlinge weten niet hoe het na de zomervakantie gaat.

Toen ouders hun dochter 6 jaar geleden aanmeldden bij de reguliere school, was er weerstand. Omdat het meisje vanwege een spierziekte in een rolstoel zit was de verwachting dat het moeilijk zou zijn haar op school te hebben. Uiteindelijk nam school haar aan en kreeg het voor haar een rugzakje.

Dat rugzakje werd jarenlang ingezet, o.a. om begeleiding te bieden (2 a 3 uur per week) door de klasseassistent. Omdat het meisje vanwege ziekenhuisbezoeken, therapie etc. soms niet aanwezig was op school, liep zij achterstand op, deze kon dan ingehaald worden tijdens de 1-op-1 momenten met de assistent. Van het budget is aangepast buitenspeelmateriaal aangeschaft en er wordt tot op heden een typcursus bekostigd. Daarnaast kwam de ambulant begeleider van de mytylschool regelmatig naar school om het meisje een lesprogramma omtrent handicapbeleving aan te bieden. De ambulant begeleider is tevens aanwezig bij besprekingen.

Ouders menen dat de middelen vanuit het rugzakje in principe altijd voldoende zijn geweest. Ze hadden wel twijfels over de wijze waarop deze middelen werden ingezet. Pas sinds dit schooljaar is er een uitgebreider handelingsplan opgesteld dat ouders ook ondertekend hebben. Al met al zijn ouders wel erg blij dat hun dochter ‘gewoon’ naar de school in de buurt kan gaan. “Ze konden Bo destijds niet echt weigeren als leerling, maar als het 6 jaar strijd was geworden was ik liever verhuisd. Gelukkig was dat niet nodig.”

Alle verandering in wetgeving maakt dat de klasseassistent sinds januari 2015 is wegbezuinigd. Het is voor ouders niet duidelijk hoe de extra ondersteuning in de vorm van hulp van de ambulant begeleider, de typcursus en hulp in geval van leerachterstanden, er in de toekomst uit zal gaan zien. Aan het eind van het schooljaar is er een overleg gepland waar hopelijk meer duidelijk wordt. De school lijkt niet te weten hoeveel geld zij voor hun rugzakleerlingen ‘los kunnen krijgen’ van het bestuur van het samenwerkingsverband. “Desnoods gaan wij als ouders de typles zelf bekostigen, zij MOET goed kunnen typen als ze naar de middelbare school gaat.” Ouders hebben wel vertrouwen dat hun dochter op de huidige school kan blijven. Ook school geeft hen het vertrouwen dat dit kan.