Nieuwe cijfers over thuiszitters lastig te vergelijken met eerdere jaren

Nieuwe cijfers over thuiszitters lastig te vergelijken met eerdere jaren

In een brief aan de Tweede Kamer van 24 februari van demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn- en Sport Paul Blokhuis worden de schoolverzuimcijfers van het schooljaar 2019-2020 gepresenteerd. Deze brief is onderdeel van de jaarlijkse update rondom thuiszitters. De minister en staatssecretaris stellen dat de nieuwe cijfers vertekend zijn vanwege de coronacrisis, die de laatste maanden van dat schooljaar ervoor zorgde dat onderwijs veelal op afstand gegeven moest worden. Scholen waren in deze periode niet verplicht om verzuimmeldingen door te geven aan gemeenten. Ondanks het vertekende beeld blijkt wel dat nog steeds te veel leerlingen niet naar school gaan, aldus Slob en Blokhuis. Het aantal leerlingen dat uitvalt is niet teruggedrongen.

De cijfers

De cijfers van het schooljaar 2018-2019 zijn volgens Slob en Blokhuis niet te vergelijken met eerdere jaren. Zij noemen in hun brief geen cijfers, zoals eerdere jaren, maar deze zijn wel te halen uit de bijlage bij de brief. In het schooljaar 2019-2020 waren er 2.451 gevallen van absoluut verzuim langer dan drie maanden. Dit is een stijging ten opzichte van 2018-2019. Toen waren er 2.078 gevallen van absoluut verzuim langer dan drie maanden. Bij relatief verzuim langer dan drie maanden is er een lichte daling te zien: van 2.712 gevallen in 2018-2019 naar 2.470 gevallen in 2019-2020.

Integrale aanpak om thuiszittersproblematiek aan te pakken

Het terugdringen van het aantal thuiszitters is onderdeel van de integrale aanpak om het systeem van passend onderwijs te verbeteren, een betere aansluiting te realiseren tussen onderwijs en zorg en het creëren van meer maatwerkmogelijkheden via de onderwijszorgarrangementen. Er komen regionale onafhankelijke ouder- en jeugdsteunpunten. Daarnaast krijgt de regionale aanpak steeds meer vorm. vrijwel alle gemeenten hebben de afgelopen jaren afspraken gemaakt over de preventie van uitval, de samenwerking met zorg, maatwerk voor kinderen en de route naar een passende plek.

De term ‘thuiszitter’

De minister en de staatssecretaris zeggen in de brief af te willen van de term ‘thuiszitter’. Volgens hen impliceert de term dat er iets mis is met het kind. Zij maken daarom de omslag naar het richten op het in beeld krijgen van de jongeren en kinderen die thuis zitten. Ze roepen op tot het stimuleren van aanwezigheid op school, de verbetering van mogelijkheden om deel te nemen aan onderwijs en meer aandacht voor de verschillende vormen van verzuim.

Lees de Kamerbrief over de verzuimcijfers in het schooljaar 2019-2020.