donderdag, 24 september 2020

Studiedag over toegankelijk onderwijs borgen in beleid

Studiedag over toegankelijk onderwijs borgen in beleid

Op donderdag 24 september vindt de studiedag ‘Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag’ plaats bij het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). Tijdens deze dag kunnen beleidsmedewerkers van onderwijsinstellingen uit het hoger onderwijs aan de slag met het beleid omtrent studeren met een ondersteuningsbehoefte. Vaak hebben de onderwijsinstellingen een beleidsplan of beleidsnotitie over dit onderwerp. Deze dag biedt de mogelijkheid dit beleid verder uit te denken, aan te scherpen en goed te evalueren.

Op de dag zelf wordt ingegaan op visievorming en concrete uitwerking daarvan in beleid en een plan van aanpak. Ook is aandacht voor het betrekken van studenten met een ondersteuningsvraag bij het ontwikkelen en evalueren van het beleid. Er wordt meegedacht over wat nodig is om binnen de instelling verandering teweeg te brengen en structureel te werken aan toegankelijk onderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag. De dag is interessant voor beleidsmedewerkers, studentendecanen, coördinatoren studeren met een ondersteuningsvraag of vergelijkbare functies.

Datum: 24 september 2020
Tijd: 9.30 tot 16.30 uur
Locatie: CINOP-pand, Stationsplein 14, 5211 AP ‘s-Hertogenbosch
Aanmelden: via de website

Let op: aan deelname zitten kosten aan verbonden.