vrijdag, 20 september 2019

Conferentie ‘Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs’

Conferentie ‘Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs’

Om meer maatwerk en écht passend onderwijs te bieden aan leerlingen die iets extra’s nodig hebben, wordt er steeds meer samengewerkt tussen het speciaal en het regulier onderwijs. Dit is de reden dat Steunpunt Passend Onderwijs op 20 september de landelijke conferentie ‘Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs’ organiseert. De conferentie gaat over de huidige stand van zaken, de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs.

De dag start met een presentatie en een discussie over de doorontwikkeling van passend onderwijs. Hiervoor zijn zowel het ministerie van OCW, als de PO- en VO-Raad en de Inspectie van het Onderwijs uitgenodigd. Daarnaast komen er tijdens de conferentie verschillende praktijkvoorbeelden van samenwerkingen en integratie van speciaal en regulier onderwijs aan bod en is er genoeg tijd om met elkaar over belangrijke thema’s in gesprek te gaan.

Deze conferentie is voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Wanneer: Vrijdag 20 september 2019
Hoe laat: 10:30 -15:30 uur
Waar: Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht
Aanmelden: Via de website

Bekijk het hele programma van de landelijke conferentie ‘Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs’.