Inclusief onderwijs in Schotland: de Currie Primary School

Inclusief onderwijs in Schotland: de Currie Primary School

In Schotland wordt er al sinds 1998 gewerkt met passend onderwijs. Alleen kinderen die zwaar gehandicapt zijn gaan daar naar het speciaal onderwijs en dat is maximaal één procent van alle kinderen. Op de Currie Primary School in Edinburgh zitten ruim vijfhonderd leerlingen waarvan zo’n 10 procent vaste extra zorg krijgt. Andere leerlingen kunnen tevens extra ondersteuning krijgen wanneer dit nodig is. Volgens directeur Sally Hourston weten alle leraren en assistenten precies welke leerling er extra hulp of begeleiding nodig heeft en hoe de leerlingen moeten worden benaderd. Deze kennis maakt dat het voor hen werkt.

TIJD EN KENNIS

In Schotland krijgen de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben hier uren voor toegewezen. De school kan voor deze uren assistenten aannemen die de kinderen begeleiden. Zo heeft de Currie Primary School acht assistenten die een aantal kinderen fulltime assisteren en worden de andere assistenten ingezet om andere leerlingen te helpen met bijvoorbeeld extra ondersteuning op het gebied van taal, rekenen of sociale vaardigheden. Mochten de toegewezen uren niet genoeg zijn dan kan de school bij de gemeente om extra hulp vragen. Elk stadsdeel heeft zijn eigen team met specialisten die kunnen worden ingezet.

FINANCIEËN

Ook in Schotland spelen budgetten een belangrijke rol. Na de invoering van passend onderwijs was er extra geld om alles goed vorm te geven, waardoor scholen direct assistenten voor hun leerlingen konden aannemen. Inmiddels hebben ze in Schotland, net als in Nederland, ook last van bezuinigingen en moeten ze goed kijken waar wel en geen geld aan uit wordt gegeven. Samenwerkingsverbanden kennen ze echter niet in Schotland. Gemeenten zijn bepalend, ook in de specialistische zorg die door scholen wordt aangeboden.

OPLOSSINGEN

Op de Currie Primary School zoeken ze net zo lang tot ze de juiste oplossing hebben gevonden zodat elk kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Dit kan een tentje zijn om even in uit te rusten, een lichte kleur op de muur voor minder prikkels of een eigen planbord met pictogrammen. De Currie Primary School is een mooi voorbeeld van hoe er aan inclusief onderwijs gewerkt kan worden.

Ook aan de slag met inclusief onderwijs? Bekijk het Stappenplan Inclusief Onderwijs.