De Vreedzame school principe #4: hart voor elkaar

De Vreedzame school principe #4: hart voor elkaar

We schreven eerder over De Vreedzame School en Vreedzame Wijk en waar dit concept vandaan komt. In een serie artikelen bespreken we de pedagogische principes van De Vreedzame School en daarmee De Vreedzame Wijk.

HART VOOR ELKAAR

Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het belangrijk dat kinderen op vroege leeftijd leren om gevoelens van zichzelf en anderen te herkennen. Het vierde principe van De Vreedzame School gaat dan ook over ‘hart hebben voor elkaar’. Als kinderen gevoelens van zichzelf en anderen herkennen leren ze hiermee omgaan, wat zorgt voor soepele en harmonieuze relaties in de klas, thuis of later op het werk.

BOOSHEID

Speciale aandacht is er voor boosheid. Boosheid leidt regelmatig tot agressie, wat kan leiden tot conflicten. Kinderen in deze situatie kiezen vaak uit twee opties: vechten of vluchten. Door de lessen uit dit blok leren kinderen dat er niets mis is met boos zijn en krijgen zij handvatten hier goed mee om te gaan. Daarnaast leren ze over de derde optie: opkomen voor eigen belang zonder de ander daarmee schade toe te brengen.

CONFLICTEN

In het tweede artikel bespraken we conflicthantering en dat naar elkaar luisteren hierin erg belangrijk is. Vaak lopen de emoties tijdens een conflict hoog op. Het is dus belangrijk dat een kind zijn of haar eigen emoties herkent, en die van de ander waarmee hij of zij in conflict is. Als emoties herkent en gerespecteerd worden, kun je er samen over praten en zoeken naar een oplossing.

ROLMODEL

Gedurende het hele programma van De Vreedzame School is het van belang dat de opvoeder, leerkracht, ouder of pedagogisch medewerker niet oordeelt. Zeker bij een delicate kwestie als het praten over gevoelens is dit extra van belang. We leren kinderen tenslotte dat alle soorten gevoelens oké zijn en dat ze hier altijd over mogen praten. Het is dus belangrijk dat hier goed op gelet wordt en dat de begeleider zich gedraagt als een rolmodel. Zelf makkelijk over gevoelens praten met de klas stimuleert kinderen bijvoorbeeld om dit zelf ook te doen.

Bekijk hier het filmpje dat Klasse maakte over ‘praten over gevoelens in de klas’ waarin ze laten zien hoe Juf Silke dit voor haar leerlingen toegankelijk maakt.