Literatuuronderzoek: de effecten van inclusief onderwijs

Literatuuronderzoek: de effecten van inclusief onderwijs

Jarenlang is het onderwijs in Nederland verdeeld geweest in regulier en speciaal onderwijs. Sinds in een aantal jaar bieden echter steeds meer scholen inclusief onderwijs. Dit is onderwijs voor álle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond of beperking. Zij kunnen daardoor naar een school in de eigen buurt, waar de school zorg en ondersteuning op maat aanbiedt. Defence for Children voerde een literatuuronderzoek uit naar de effecten van inclusief onderwijs op de ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen.

SOCIALE ONTWIKKELING

Onderzoek laat zien dat inclusief onderwijs beter is voor de sociale ontwikkeling van kinderen met een beperking dan gesegregeerd onderwijs. Zo blijkt er meer interactie te zijn tussen leerlingen en hebben kinderen met een beperking grotere en gevarieerdere vriendengroepen.

SOCIALE ACCEPTATIE

Daarnaast bevordert inclusief onderwijs de sociale acceptatie van kinderen met een beperking. Doordat kinderen op school leren dat iedereen er mag zijn, of je nu een beperking hebt of niet, groeit de sociale acceptatie van leerlingen met een beperking. Niet alleen kinderen en leerkrachten accepteren kinderen met een beperking, ook ouders en buurtgenoten zien: horen er gewoon bij. Op deze manier draagt school bij aan een inclusievere maatschappij, omdat de kinderen van nu de volwassenen van de toekomst zijn.

HOGERE ONDERWIJSRESULTATEN

Naast de positieve invloed op sociale ontwikkeling en sociale acceptatie heeft inclusief onderwijs ook een positieve invloed op onderwijsresultaten. Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten in een inclusieve klas meer rekening houden met de individuele behoeften van kinderen, waardoor zij beter presteren. Zowel de kinderen met als zonder beperking gaan vooruit in geheugencapaciteit, communicatieve, verbale en schriftelijke vaardigheden.

HET DOEL VAN HET ONDERWIJS

Onderwijs heeft een voorbereidende rol. Kinderen worden hier klaargestoomd voor deelname aan de maatschappij, een maatschappij waarin zij moeten samenleven en werken met mensen met verschillende achtergronden en beperkingen. Dit literatuuronderzoek laat zien dat inclusief onderwijs de benodigde basis legt voor een inclusieve maatschappij.

 Bekijk het volledige literatuuronderzoek hier