VN Comité vraagt om reacties

op donderdag, 03 december 2015.

Het VN Comité, dat toeziet op de naleving van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH), vraagt om reacties op een concept.