Oudergroepen, belangenorganisaties en kenniscentra

Wie hulp wil bij het regelen of vragen van ondersteuning in het onderwijs kan te rade gaan bij ouderorganisaties, kenniscentra of belangenorganisaties. Hier volgt een lijst van zulke organisaties.

OUDERORGANISATIES

Balans
Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Er is een landelijk bureau en regionale afdelingen waarmee contact opgenomen kan worden.

Mee Nederland
Onafhankelijke organisatie met consulenten voor ondersteuning van ouders en kinderen met een beperking. Ze bieden cursussen, cliëntenondersteuning en zet projecten op die participatie van mensen met een beperking bevorderen.

Ouderkracht
Een pool van ouders die hun ervaring met onderwijs aan leerlingen met een beperking beschikbaar stellen aan andere ouders.

Ouderkracht voor het kind
Ouderkracht voor 't kind brengt ouders bij elkaar en versterkt ouderinitiatieven met als (moreel) kompas de universele rechten van het kind.

Oudernetwerk Samenwijs 
Oudernetwerk dat zich inzet voor inclusief onderwijs in de regio Zuid-Holland Noord.

Ouderplatform Volgbaar Onderwijs 
Ze ondersteunen ouders, voeren lobby en zijn gesprekspartner in het onderwijs. Actief in de regio Groningen en Drenthe.

Ouderplatform Zuid-Holland Zuid
Voor ouders van kinderen met een extra uitdaging in de ontwikkeling. Ze delen kennis en ervaring, en zijn actief in regionale belangenbehartiging.

Ouders en Onderwijs 
De landelijke belangenbehartiger van ouders met schoolgaande kinderen. Ze bieden informatie en persoonlijk (telefonisch) advies over passend onderwijs.

Stichting Inclusief Onderwijs
Opgericht door ouders. Geven praktisch en gericht advies voor ouders en docenten.

Stichting Mama Vita
Leidt moeders op naar eigen regie en kracht door middel van onderling contact, trainingen, workshops en lezingen.

VIM
Een oudervereniging ter bevordering van de inclusie van kinderen met downsyndroom in het regulier primair en voortgezet onderwijs.

BELANGENORGANISATIES

Ieder(in)
Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

JOB jongerenorganisatie beroepsonderwijs 
Helpen mbo-studenten met vragen en klachten over hun onderwijs.

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
Vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Hebben per regio meer informatie over Autismenetwerken, Autisme Info Centra (AIC), evenementen en lotgenotencontact.

Stichting Downsyndroom
De stichting heeft een landelijk bureau vanuit waar onder andere workshops  worden gecoördineerd en inlichtingen worden verstrekt aan ouders en hulpverleners. Daarnaast zijn er vrijwel overal in het land z.g. kernen actief, waarin ouders elkaar ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen.

KENNISCENTRA

Expertisecentrum Inclusief Onderwijs
Ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Zij richten zich niet op individuele ondersteuning, maar tot onderwijsinstellingen.

Expertisecentrum Samen naar School
Voor kinderen met een ernstige, meervoudige beperking. Ondersteunt Samen naar School klassen waarbij EMB kinderen binnen een reguliere school onderwijs ontvangen in een specialistische setting.

Feuerstein Centrum Nederland (FCN)
Volgen de Feuerstein methode die ervan uitgaat dat iedereen kan leren. Richten zich op kinderen met een beperking. Geven voorlichtingspresentaties aan onderwijsinstellingen.

Je Eigen Keus (JEK)
Bureau voor begeleiding en coaching, onder meer in onderwijszaken. Veel ervaring met Down syndroom, AD(H)D en ASS. JEK begeleidt niet alleen de kinderen en het gezin maar ook reguliere basisscholen bij het bieden van passend onderwijs.

MBO Toegankelijk
Hier vinden alle mbo’ers met een functiebeperking of ondersteuningsvraag antwoord op hun vragen over en inzicht in de beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor hun specifieke ondersteuningsbehoefte. De website is ontwikkeld door ECIO in samenspraak met JOB MBO en Jongerenpanel Zorg en Perspectief.