Platform Leerling 2020: praktijkvoorbeelden

Platform Leerling 2020: praktijkvoorbeelden

Platform Leerling 2020 is hét platform dat docenten en scholen in het voortgezet onderwijs ondersteunt bij het ontwikkelen van een visie op gepersonaliseerd leren en het uitwerken van deze visie in de praktijk. Het platform is opgezet door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad en sluit aan op de ambities die voortkomen uit het ‘Sectorakkoord VO: Scholen in beweging’.

GEPERSONALISEERD LEREN

In het onderwijs willen we het beste in leerlingen naar boven halen. Gepersonaliseerd leren helpt iedere leerling met een persoonlijke aanpak. Hierdoor krijgen zij de ruimte zelf te bepalen waar, hoe en wat ze leren. En kunnen zij zich, op hun eigen tempo, optimaal voorbereiden op hun toekomst.

De scholen die onderdeel uitmaken van Platform Leerling 2020 bieden allemaal gepersonaliseerd leren aan. Iedere school op eigen wijze. Sommige scholen werken met digitale leersystemen, anderen met flexibele roosters, om leerlingen meer ruimte en keuze te bieden en weer anderen met een dagstart, waarna ieder zijn of haar eigen weg gaat. Binnen het gepersonaliseerd leren is veel mogelijk, als het maar aansluit bij de visie van de eigen school.

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Om scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op gepersonaliseerd leren en het invoeren hiervan, introduceert het platform leerlabs. In deze leerlabs kunnen docenten van verschillende voortgezet onderwijs scholen hun ervaringen delen en aan de slag gaan met het vormgeven van veranderingen binnen hun eigen school.

Ook staan er op Platform Leerling 2020 veel praktijkvoorbeelden van scholen die al werken met gepersonaliseerd leren. Met handige tips voor scholen en docenten die de eerste stap hierin willen zetten.

Daarnaast worden er verschillende werkconferenties georganiseerd, met elke keer een ander thema. Er zijn inhoudelijke bijeenkomsten en er vindt jaarlijks een groot congres plaats waar kennisuitwisseling binnen het onderwijs centraal staat.

Lees de ervaringen van deelnemende scholen in het artikel: ‘Mag het een onsje gepersonaliseerder?’ en het ‘Zo kan het ook’ scholen magazine waarin drie inclusieve voorgezet onderwijs scholen een kijkje in hun keuken geven.