De tips van Innova voor inclusief voortgezet onderwijs

De tips van Innova voor inclusief voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Steeds vaker zien we scholen hiermee aan de slag gaan en hun ervaringen, kennis en kunde delen. Zo maakten we eerder het magazine ‘Zo kan het ook scholen’ voor basisscholen die werken aan inclusief onderwijs en publiceerde wij begin februari een speciale editie voor het voorgezet onderwijs.

Innova in Enschede is één van de pioniers uit het magazine. Dit is een kleine school voor voorgezet onderwijs, die eigentijds en gepersonaliseerd onderwijs aanbiedt. Leerlingen krijgen hier tijdens hun hele schoolperiode de regie en werken onder begeleiding van een coach aan de doelen die zij hebben gesteld. Ze werken aan vaardigheden die ze later nodig hebben en leren ze zichzelf kennen. Zo halen zij het beste uit zichzelf. Ook werken zij nauw samen met ouders en leraren voor de beste resultaten en zo goed mogelijke aansluiting op een vervolg opleiding. Lees hieronder de tips die Innova geeft voor inclusief beleid en een inclusieve cultuur en praktijk.

EEN INCLUSIEVE CULTUUR

* Draag de visie uit en bouw de school om die visie heen.
* Zorg dat de jongeren nieuwsgierig worden naar zichzelf.
* Richt de aandacht vooral op wat leerlingen wél kunnen in plaats van op de dingen die ze niet kunnen.
* Investeer in goede contacten met de ouders en werk aan een sfeer van wederzijds respect, zowel voor leraren, leerlingen als ouders.
* Zorg ervoor dat collega’s onderling veel van elkaar kunnen leren.
* Werk aan een prettige, kleinschalige leergemeenschap waar iedereen zich welkom voelt.

EEN INCLUSIEF BELEID

* Zorg ervoor dat het einddoel heel helder is en ontwikkel samen een weg ernaartoe.
* Blijf in beweging en stel doelen bij indien nodig.
* Geef leerlingen alle tijd om te settelen en hun eigen plek te vinden op school.
* Leerlingen ontdekken zichzelf als ze binnen duidelijke kaders hun eigen beslissingen mogen en kunnen nemen.
* Breng ‘vertrouwen’ als belangrijke basis over op de leerlingen.
* Zorg dat er voldoende 1 op 1 begeleiding aanwezig is in de school.

EEN INCLUSIEVE PRAKTIJK

* Let vooral op de leerlingen in plaats van op de regels.
* Wees flexibel in de rol als docent en zoek samen met leerlingen, ouders en collega’s naar oplossingen.
* Ga er vanuit dat veel wél mogelijk is!
* Start met een goede weekplanning voor elke jongere zodat ze weten waar ze aan toe zijn.
* Organiseer korte instructielessen zodat jongeren de aandacht vasthouden.
* Ga opzoek naar de twinkeling in de ogen van leerlingen en sluit daarop aan.
* Leer leerlingen met regelmaat te reflecteren op hun eigen werk.

Lees het uitgebreide verhaal van Innova in het ‘Zo kan het ook’ magazine voor voortgezet onderwijs. Werkt u aan inclusief voortgezet onderwijs? Wij horen graag uw verhaal, ervaringen en tips.