School wachtte lang met accepteren hulp voor leerling

Volgens moeder was haar zoon jarenlang een ingetogen, stille jongen op school die gemiddelde resultaten behaalde. Vlak voor de zomer tussen groep 6 en groep 7 veranderde dit. Zijn schoolresultaten namen af, hij begon slechter te schrijven en kreeg last van dwanghandelingen. Nadat er op initiatief van ouders gestart was met een behandeltraject bij het jeugdriagg, startte hij bij een invalmeester in groep 7. Ondanks het feit dat zijn resultaten achteruit holden en moeder aandrong op hulp, koos de meester ervoor de hulp van de intern begeleider niet in te schakelen.

Niet op plek op school na diagnose

Nadat geconstateerd werd dat haar zoon een forse achterstand had opgelopen werd er nog altijd niet aan de bel getrokken door school. Pas op moment dat de zieke juf weer beter was, volgden gesprekken met ouders over hun zoon. Nadat het Jeugdriagg geconstateerd had dat er sprake was van een dwangstoornis en een disharmonisch profiel werd het standpunt van de school snel duidelijk. Volgens hen was de jongen niet op z’n plek op school, was de problematiek te zwaar, waren de klassen te groot en was het beter wanneer de jongen naar een andere school zou gaan (=observatieklas) zou gaan. De school maakte geen gebruik van de tools en handelingsadviezen die vanuit het jeugdriagg werden aangedragen.

Er alles aan doen om kind binnenboord te houden

Na veel uitzoekwerk van de ouders zelf, werd duidelijk dat de school een leerling helemaal niet door kon verwijzen alvorens de school zou kunnen aantonen dat hij er alles aan had gedaan de leerling ‘binnen boord te houden’. Het heeft moeder vanaf het eerste moment verbaasd dat school slecht op de hoogte bleek te zijn over de regels omtrent Passend Onderwijs. Pas toen er, na inspanning van moeder, contact werd gelegd tussen het onderwijsloket van de gemeente en de intern begeleider is ‘het balletje gaan rollen’. Uit het jeugdriagg traject was in de tussentijd gebleken dat er ook sprake was van ADD waarna gestart is met medicatie. De jongen bleek, gelukkig, baat te hebben bij de medicatie. Omdat de dwanghandelingen echter nog niet verdwenen waren kozen ouders er onlangs voor een traject te starten bij de Bascule, een centrum voor psychiatrische zorg.

De oplossing

Na veel gesprekken en overleggen met school bleek het mogelijk een begeleider passend onderwijs wekelijks naar de school te laten komen voor het bieden van individuele begeleiding aan de jongen. Naast de begeleiding biedt zij tevens ondersteuning aan de leerkrachten. Ouders zijn opgelucht dat er eindelijk naar hun kind gekeken wordt,verheugd dat het met hun zoon beter lijkt te gaan en blij dat de school alsnog een passend aanbod heeft gevonden. De grote vraag die in het nieuwe schooljaar aan de orde zal zijn, is of deze vorm van ondersteuning voldoende is en de bekostiging gecontineerd kan worden.