Onderzoek psychische diversiteit op school van Samen Sterk zonder Stigma

De helft van de Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychische aandoening als bijvoorbeeld ADHD, depressie, een angststoornis of autisme. Ondanks dat dit zoveel voorkomt rust hier toch een taboe op. Dit taboe wil Samen Sterk zonder Stigma doorbreken. Een samenleving waarin psychische problemen bespreekbaar zijn en iedereen zichzelf kan zijn, dát is waar zij naar streven.

Het afgelopen jaar deed Samen Sterk zonder Stigma onderzoek naar de mate waarin en de manier waarop jongeren van 10 tot en met 14 jaar te maken hebben met dit stigma. Daarnaast werd er onderzocht of jongeren op school over hun emoties willen praten, hoe scholen omgaan met psychisch kwetsbare kinderen. In totaal deden 1082 kinderen en jongeren van 10 tot en met 14 jaar mee aan het onderzoek. Ook hun ouders (1082) en 1062 leraren namen deel aan dit onderzoek.

Veiligheid en ruimte

Uit het onderzoek blijkt dat zes op de tien kinderen en jongeren het best lastig vinden om over hun gedachten en gevoelens te praten. Ook geeft 29% van de kinderen en jongeren aan dat zij niet genoeg mogelijkheid krijgen om in de klas over hun gevoelens en emoties te praten. Dat zij hier geen ruimte voor ervaren kan komen doordat de klas erg druk is, doordat zij bang zijn om uitgelachen te worden door klasgenoten of omdat zij het gevoel hebben dat de juf of meester het toch niet begrijpt. Hierdoor vindt 25% van de kinderen school geen veilige plek om over hun gevoelens te praten. Daarnaast vertellen kinderen die psychisch kwetsbaar zijn of een psychische aandoening hebben dit niet altijd op school (37%) of aan vrienden (38%). Deze kinderen zijn bijvoorbeeld bang om hun vrienden kwijt te raken of om gepest te worden en een label opgeplakt te krijgen.

Labels

De angst van kinderen voor het krijgen van een label wordt gedeeld door de ondervraagde ouders, 61% vindt dat kinderen en jongeren te snel een label krijgen. Als kinderen een diagnose hebben, vindt 54% van de ouders dat hier goed mee om wordt gegaan op school. Er wordt extra aandacht gegeven en deskundigheid ingezet voor het kind en er wordt goed contact onderhouden met de ouders. Toch zijn er ook ouders die hier negatief zijn over zijn, omdat de communicatie niet goed verloopt of omdat zij (vrijwel) geen hulp krijgen van de school bij het zoeken naar een oplossing.

Openheid

Bijna alle deelnemers aan dit onderzoek, meer dan 95%, geven aan dat het belangrijk is dat er openheid is rondom psychische aandoeningen bij leerlingen. Toch is aandacht voor psychische kwetsbaarheid maar voor de helft van de scholen prioriteit.

Wil je meer lezen over de onderzoeksresultaten? Alle informatie over het onderzoek kan je lezen in deze factsheet.