In1school in programma onderwijs bij Defence for Children

Sinds 1 juli is In1school ondergebracht bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children. In1school is nu geen project meer wat op enig moment stopt, maar onderdeel van een stevige organisatie. Daardoor kan er – met steun van NSGK, FNO en andere partners- de komende jaren stevig doorgewerkt worden om onderwijs in een inclusieve setting voor kinderen met een beperking te realiseren. De activiteiten van In1school worden ondergebracht in het nieuwe programma onderwijs van Defence for Children.

Defence for Children is een organisatie die vanuit een kinderrechtenbril naar kinderen kijkt, kinderen die in de knel zitten of uitgesloten worden, en wil daar met behulp van het Kinderrechtenverdrag en andere relevante verdragen zoals het Verdrag inzake de bescherming van mensen met een beperking iets aan doen. Defence for Children heeft een Kinderrechtenhelpdesk, doet onderzoek naar misstanden en kinderrechtenschendingen, geeft voorlichting, training en advies over kinderrechten, en probeert verbeteringen te bewerkstellingen door structurele veranderingen in wetgeving, beleid en praktijk voor elkaar te krijgen. Ze agendeert onderwerpen bij de politiek, beleidsmakers en andere betrokken partijen. Waar nodig en mogelijk initieert Defence for Children ook proefprocessen.

De activiteiten van het ‘oude’ In1school passen kortom bij het werk van Defence for Children en het ‘oude’ In1school en Defence for Children vullen elkaar mooi aan. Samen kunnen we sterk verder.

Op dit moment zitten we nog in een overgangsfase en zijn we hard aan het werk met plannen maken voor de komende drie jaar. Hierover binnenkort meer. Wat al wel duidelijk is, is dat we verder gaan met juridische ondersteuning van kinderen en hun ouders, met voorlichting, training en advies, met lobby en advocacy en met onderzoek.