Database Inclusive Education in Action

Database Inclusive Education in Action

De website Inclusive Education in Action is een gezamenlijk initiatief van United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) en European Agency for Special Needs and Inclusive Education . Met als doel een unieke online database te vormen waar informatie en kennis wordt gedeeld om het begrip van inclusief onderwijs te vergroten. UNESCO heeft verschillende doelen gesteld met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Doelstelling ‘vier’ over onderwijs benadrukt inclusie en gelijkwaardigheid als de basis voor kwaliteitsonderwijs. Een inclusieve en rechtvaardige samenleving begint met inclusieve onderwijssystemen. De website van Inclusive Education in Action draagt hieraan bij.

Op de site wordt een database van publicaties over inclusie en inclusief onderwijs bijgehouden. Ook hebben UNESCO en European Agency for Special Needs and Inclusive Education een mooie collectie van case studies vormgegeven. Hiermee willen zij stakeholders ondersteunen bij het vormgeven en implementeren van inclusief onderwijs.

De database en case studies bieden gedetailleerde informatie over inclusief beleid en een inclusieve praktijk van beleidsmakers en uitvoerders. Verder is er veel informatie over de implementatie en resultaten.

Aan de slag met inclusief onderwijs? Vind ook handvatten in onze inspiratiewaaier ‘Inclusie op school’!