vrijdag, 25 september 2020

Webinar Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Webinar Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs

In juli bracht minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media een nieuwe beleidsregel uit om een intensievere samenwerking tussen het regulier en speciaal onderwijs te laten plaatsvinden. In de vorm van een experiment krijgen scholen in het regulier en speciaal onderwijs de ruimte een samenwerking te onderzoeken. Dit moet bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van onderwijsondersteuning en een grotere toegankelijkheid van het onderwijs voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Voor eventuele vragen organiseren het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Onderwijsinspectie, Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) een webinar.

Op vrijdag 25 september zal een medewerker van het ministerie van OCW informatie geven over de mogelijkheden die deze regeling biedt en hoe dit kan uitmonden in een verschillende samenwerkingsvormen. De Onderwijsinspectie licht vervolgens het toezichtkader toe. Ook zal er informatie worden gegeven over het ondersteuningsprogramma van het Steunpunt Passend Onderwijs, dat wordt uitgevoerd door het NCOJ. Na afloop kunnen vragen gesteld worden. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden die nadenken over de samenwerking tussen regulier en speciaal en/of al (vergevorderde)plannen hebben voor samenwerking op dit thema kunnen zich aanmelden voor deze webinar.

Datum: 25 september 2020
Tijd: 10:00 tot 11:30 uur
Locatie: online (via een laptop of smartphone)
Aanmelden: kan via de website van het Steunpunt Passend Onderwijs

Lees meer over de inhoud van de Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs.