donderdag, 05 november 2020

Regionale bijeenkomsten over professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regionale bijeenkomsten over professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Uit de Nationale StudentenenquĂȘte van vorig jaar blijkt dat studenten vaak nog niet tevreden zijn over de kennis van medewerkers over studeren met een functiebeperking. Ook professionals geven aan zich verder in te willen verdiepen. Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) organiseert in november regiobijeenkomsten die in het teken staan van professionalisering wat betreft studeren met een ondersteuningsvraag.

De regiobijeenkomsten die ECIO organiseert wordt ingegaan op het structureel inbedden van professionalisering in onderwijsbeleid. In de bijeenkomst van 5 november in Regio Zuid ligt de nadruk op het inspireren en activeren op verschillende niveaus. Zo is er aandacht voor het thema in lerarenopleidingen, de professionalisering van medewerkers die het thema al in hun portefeuille hebben en van medewerkers die hier nog niet mee bezig zijn. Good practices en tools worden gedeeld waar direct mee aan de slag gegaan kan worden.

Datum: Donderdag 5 november 2020
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Locatie: Digitaal
Aanmelden: Aanmelden kan op de website van het ECIO.

Lees meer over ECIO en studeren met een functiebeperking.