Wie regelt welke zorg? Download het Stroomschema Zorg op School

Als een kind extra zorg of ondersteuning nodig heeft, is niet altijd duidelijk welke partij verantwoordelijk is voor het regelen daarvan. Dit is namelijk afhankelijk van de mate waarin de ondersteuning of zorg nodig is. Nederland kent verschillende zorgwetten, zoals de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Daardoor kan het gebeuren dat op één kind meerdere wetten van toepassing zijn.

In het Stroomschema zorg op school staan de verschillende vormen van zorg op school beschreven. Ook is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden voor zorg op school er zijn. Daarnaast staat in het schema hoe de inzet van zorg in het onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

Download het Stroomschema zorg op school hier