Onafhankelijk advies door de onderwijsconsulent

Onderwijsconsulenten geven onafhankelijk advies over de onderwijsplaatsingsmogelijkheden van een leerling. Ook bemiddelen ze in conflictsituaties rondom de ondersteuning van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op school (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en MBO).

Waarbij kan de onderwijsconsulent helpen?

Onderwijsconsulenten zijn goed ingevoerd en zijn makkelijk te benaderen. Ze helpen, verwijzen, bemiddelen als het nodig is. De stap naar een onderwijsconsulent hoeft niet te betekenen dat al sprake is van een conflict. Als u er als ouder met de school niet goed uitkomt, kan hulp en bemiddeling van een onderwijsconsulent helpen een conflict te voorkomen. Consulenten weten vaak beter dan scholen of ouders wat al dan niet mogelijk is en wat al dan niet wettelijk verplicht is. Die kennis alleen al helpt partijen verder.

De onderwijsconsulenten zijn altijd inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Omdat ondersteuningsbehoefte een belangrijk onderdeel is van een besluit tot plaatsing of verwijdering en onderwijszorgconsulenten helpen met het (uitzoeken en aanvragen van) ondersteuning, vormt een conflict hierover ook een formele reden tot het aanvragen van hun hulp.

De onderwijsconsulent bemiddelt en geeft advies. Een advies is niet bindend. Zowel ouders/leerling als school (of andere professionals) kunnen de onderwijsconsulent inschakelen. Professionals kunnen dat alleen doen met toestemming van ouders/leerling. Bemiddeling is voor ouders aan te vragen via een online aanvraagformulier.

Lees hier meer over wat te doen bij dreigende conflicten over ondersteuning
Lees hier meer over conflicten rondom toelating/verwijdering