Artikel Handicap & Recht: het VN-verdrag en inclusief onderwijs

Artikel Handicap & Recht: het VN-verdrag en inclusief onderwijs

In 2016 heeft Nederland het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH) geratificeerd. Het VN-verdrag is nu dus van kracht in Nederland en is ook van toepassing op ons onderwijs. Wat houdt het recht op onderwijs in volgens het verdrag? En voldoet ons onderwijssysteem aan de verplichtingen van het verdrag? Deze vragen worden beantwoord door Jacqueline Schoonheim in haar artikel voor het nieuwe tijdschrift Handicap & Recht: ‘Waarom een tweesporenbeleid niet spoort met het recht op onderwijs. Het IVRPH en het recht op ‘inclusief onderwijs.’

Jacqueline Schoonheim, JD, LL.M, is zelfstandig onderzoeker en adviseur. In haar artikel neemt ze de lezer mee door de tekst van artikel 24 van het IVRPH waarin het ‘recht op inclusief onderwijs’ gewaarborgd is, en andere relevante teksten zoals het ‘General Comment’ van het Committee for the Rights of Persons with Disabilities en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ).

Haar conclusie? Het recht op onderwijs omvat een recht op inclusie. Het IVRPH geeft aan dat inclusie verder gaat dan meedoen in het reguliere onderwijs. Het recht op inclusief onderwijs is het recht om zich te ontwikkelen op een school in de buurt, die ieder kind welkom heet en die is toegerust om de doelstellingen van artikel 24 te vervullen. Het Nederlandse onderwijssysteem voldoet daar niet aan. In passend onderwijs moet het kind zich aanpassen aan het onderwijssysteem, in plaats van andersom. Het speciaal onderwijs zorgt bovendien voor segregatie. Het recht op onderwijs voor kinderen met een beperking is onlosmakelijk verbonden met inclusie, met het recht om erbij te horen, niet in aparte omgevingen of lokalen, maar in dezelfde scholen.

Lees hier het hele artikel