Stappenplan leren in de praktijk

Stappenplan leren in de praktijk

Op school leren leerlingen heel veel, maar uiteindelijk moeten ze het in de echte wereld redden. Daarom is het belangrijk dat ze ook kunnen leren in de praktijk om zo de nodige vaardigheden op te kunnen doen voor later. Het leren in de praktijk geeft meer betekenis aan de lesstof die op school wordt aangeleerd en heeft een positief effect op de motivatie van leerlingen en hun resultaten. Dit kan door lessen in de praktijk, excursies of een bedrijfsbezoek. Hierdoor kunnen leerlingen ontdekken waar hun interesses en talenten liggen.

PRAKTIJKGERICHT LEREN

Om deze redenen gingen zeven leraren uit de innovatiewerkgroep ‘Praktijkgericht leren’ van Leerling 2020 de afgelopen tijd aan de slag met het vraagstuk ‘Hoe kom je tegemoet aan de wens om te leren in de praktijk en hoe organiseer je dit?’. Aan de hand van hun ervaringen en bevindingen ontwierpen zij het stappenplan voor leren in de praktijk waar leraren mee aan de slag kunnen gaan.

Het stappenplan bestaat uit zes stappen die leraren helpen bij het vormgeven van praktijkgericht leren. Het eerste begin hoeft niet groots te zijn, er kan al een activiteit buiten de klas georganiseerd worden of er kan een gastles gegeven worden. Stap voor stap neemt het plan leraren mee in de organisatie van hun praktijkles.

Aan de slag met leren in de praktijk? Bekijk het filmpje ‘On the Roadmap’ en het online stappenplan voor leren in de praktijk.