Essential Schools

Essential Schools

In de Verenigde Staten zijn verschillende school types, waaronder The Essential Schools, die samen The Coalition of Essential Schools vormen. Deze Essential Schools werken vanuit tien gemeenschappelijke doelen waarmee leidinggevenden, docenten, kinderen en ouders zich verbinden aan een onderwijsgemeenschap.

DE GEMEENSCHAPPELIJKE UITGANGSPUNTEN VAN ESSENTIAL SCHOOLS
1. Leren denken
2. Wat je doet, doe je goed
3. Dezelfde doelen voor alle leerlingen
4. Persoonlijk onderwijs
5. Leerkracht als coach
6. Laat zien wat je kan
7. Uitdaging op basis van vertrouwen
8. Gezamenlijke verantwoordelijkheid
9. Budget gericht op uitgangspunten van de school
10. Democratie en gelijkheid

Binnen de Essential Schools is er geen vooraf vastgesteld curriculum, maar vormen centrale leervragen de basis van het onderwijsprogramma. Toetsen zijn dan ook niet het einddoel. Vanuit de individuele talenten en kwaliteiten wordt er gewerkt aan eigen leerdoelen en gemeenschappelijke uitgangspunten. Van leerlingen wordt een goede werkhouding en samenwerking verwacht. Ze moeten op hun eigen manier laten zien wat ze kunnen, zoals hun leerdoel behalen en gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschappelijke uitgangspunten. Leerkrachten ondersteunen hen in het leerproces als coach en dagen hen voortdurend uit zich te ontwikkelen.

PIONIER

De gemeenschappelijke uitgangspunten van de Amerikaanse Essential Schools worden langzaam in Nederland onder de aandacht gebracht in de ontwikkeling naar inclusief onderwijs voor alle kinderen. In de Amerikaanse praktijk blijkt het te werken en ook in Nederland zijn de eerste positieve geluiden hoorbaar.

Basisschool leerkracht Betty Boztay-Meeuwesen bracht een bezoek aan de Verenigde Staten om The Essential Schools in de praktijk mee te maken. Eenmaal in Nederland voert zij veranderingen door in haar eigen klas. Ze creëert een huiselijke sfeer waar alle kinderen hun favoriete plekje kiezen. Ook krijgen de kinderen meer verantwoordelijkheden, praten ze samen over dingen om hen heen en werken ze aan een gezamenlijk zelf bedacht doel ‘Wij zijn lief voor elkaar’. Dit heeft positieve effecten op de kinderen waardoor zij beter leren, openstaan voor elkaar en elkaar helpen om hun doelen te bereiken.

Lees het hele verhaal van Betty Boztay-Meeuwesen op de site van het NIVOZ.