De Vreedzame school principe #6: iedereen is anders

De Vreedzame school principe #6: iedereen is anders

We schreven eerder over De Vreedzame School en Vreedzame Wijk en waar dit concept vandaan komt. In een serie artikelen bespreken we de pedagogische principes van De Vreedzame School en daarmee De Vreedzame Wijk.

IEDEREEN IS ANDERS

In dit zesde blok staan de verschillen tussen elkaar centraal. Diverse activiteiten op school leren kinderen dat iedereen verschillend is. Bijvoorbeeld in huidskleur, culturele achtergrond, levensbeschouwing of een lichamelijke of geestelijke beperking. Zo leren zij open te staan voor deze verschillen en ze te waarderen en kunnen zij zich voorbereiden op hun deelname aan onze maatschappij.

CONTACTHYPOTHESE

Binnen het programma willen we vooroordelen en discriminatie voorkomen. Over hoe dit te doen zijn veel theorieën, één daarvan is de contacthypothese. Hierbij gaat men ervan uit dat als kinderen van kleins af aan in contact komen met verschillende groepen mensen, ze op latere leeftijd minder vooroordelen of angsten tegenover deze groepen hebben. En wordt er op latere leeftijd minder racistisch gedrag getoond, omdat ze verschillen dan als vanzelfsprekend ervaren.

Toch laat onderzoek zien dat hier eisen aan verbonden zijn en je er niet zomaar vanuit kan gaan dat het werkt. Zo moeten de verschillende groepen kinderen een gelijke status en een gezamenlijk doel hebben. Als ze samen ergens voor gaan letten ze minder tot niet op de mogelijke verschillen. Intensief samenwerken in een groep, waarbinnen over gevoelens kan worden gepraat, zorgt voor minder vooroordelen omdat iedereen van elkaar weet hoe hij of zij zich voelt. Ook is het belangrijk dat er adequaat wordt gereageerd als er een stereotypische opmerking wordt gemaakt. Volwassenen zijn een rolmodel voor kinderen, zij moeten zich gedragen naar wat zij verwachten van de kinderen en openstaan voor diversiteit.

Bekijk hier het filmpje dat Samen Sterk Zonder Stigma maakte over ‘iedereen is anders en niemand is normaal’.